Dôležité odkazy


Hľadáte účtovnícke služby?

Prezrite si našu ponuku a v prípade záujmu nás kontaktujte.

Google

Neviete si s niečím poradiť?

Prečítajte si sekciu FAQ alebo nám napíšte na jeden z uvedených kontaktov.

Chcem si prečítať sekciu FAQ...


Na tejto stránke nájdete program pre vystavovanie faktúr, program pre skladovú evidenciu, programy pre vedenie účtovníctva a rôzny freeware. Programy sú určené pre malých a stredných podnikateľov (alebo firmy) a pre domácich používateľov.

Odporúčaný softvér

Invoice: Basic, Invoice: Standard, Invoice: Business

Programy Invoice: Basic, Standard a Business sú nástupcami a rozšíreniami programu Invoice. Podľa zvolenej edície ide o fakturačný a v prípade Invoice: Business o skladový program.

Invoice: Basic - Program slúži na evidenciu a vystavovanie faktúr, zálohových faktúr a príjmových dokladov (podobne ako jeho predchodca - Invoice). Rozdiel je predovšetkým v použitej databáze pre ukladanie údajov, vďaka čomu je možné k databáze (v prípade potreby) pristupovať z viacerých počítačov súčasne cez Internet alebo počítačovú sieť. S týmto programom je pre Vás do budúcna prípadný prechod na vyššie edície programu Invoice: Standard a Invoice: Business oveľa pohodlnejší.

Invoice: Standard - Program obsahuje všetky funkcie programu Invoice: Basic a navyše umožňuje evidenciu prijatých faktúr, dobropisov, dodacích listov, prijatých a vydaných objednávok a tvorbu cenových ponúk pre Vašich zákazníkov. Program tak ponúka všetko, čo od fakturácie môžete očakávať.

Invoice: Business - Je skladovým programom. Program obsahuje všetky funkcie programu Invoice: Standard.
Stručná funkcionalita programu:
- evidencia príjemiek, výdajok, výrobiek, inventúr (v rámci skladovej evidencie)
- evidencia prijatých faktúr, vydaných faktúr, zálohových faktúr, príjmových dokladov, vydaných dobropisov, dodacích listov (v rámci fakturácie)
- evidencia prijatých objednávok, vydaných objednávok, tvorba ponúk, ... (v rámci ostatných dokladov)

Prečítajte si podrobnejšie informácie o týchto programoch .

Získajte viac informácií o možnosti práce s databázou cez Internet .

Navštívte stránku programov Invoice: Basic, Standard a Business .
Invoice

Invoice je program slúžiaci na evidenciu a vystavovanie faktúr. Je predchodcom programov Invoice: Basic, Standard a Business. Program je stále obľúbený kôli jeho jednoduchosti a rýchlej inštalácii. Faktúry je možné vytlačiť i exportovať napríklad do PDF súboru. V programe je možné evidovať aj úhrady vystavených faktúr a umožňuje prezeranie a tlač rôznych tlačových zostáv. Okrem vydaných faktúr je z programu možné tlačiť príjmové doklady a zálohové faktúry.

Navštívte stránku programu Invoice .

diskusné fórum

Diskutujte s nami a medzi ostatnými používateľmi programov na našom diskusnom fóre. Pre programy Invoice a Invoice: Basic, Sandard a Business je založená samostatná sekcia. Môžete tu pokladať vaše otázky, návrhy alebo napríklad sťahovať nové šablóny pre doklady.Na stránke nájdete aj nasledovné programy: ELEMENT - JedUct , ELEMENT - PodUct , LinkSaver , BMP to JPG , WakeUpPC

Posledné zmeny.:: 27. október, 2014

Pridané akciové ceny pre fakturáciu a sklady.

.:: 8. júl, 2014

+ Pridaná nová verzia programu
Invoice: Business [v 1.38 (build 522)] .

.:: 14. máj, 2014

Aktualizovaný obsah stránky a návod.

.:: 31. december, 2013

Pridaná silvestrovská a novoročná akcia. Zľavy viac ako 30%.

.:: 4. november, 2013

+ Pridaná nová verzia programu
Invoice: Business [v 1.38 (build 521)] .

.:: 12. júl, 2013

+ Pridaná nová verzia programu
Invoice: Business [v 1.37 (build 520)] .

.:: 27. máj, 2013

+ Pridaná nová verzia programu
Invoice: Business [v 1.36 (build 518)] .

.:: 10. apríl, 2013

+ Pridaná nová verzia programu
Invoice [v 1.05 (build 115)] .

.:: 10. december, 2012

+ Pridaná nová verzia programu
Invoice: Business [v 1.35 (build 514)] .

.:: 6. jún, 2012

+ Pridaná akcia pre programy Invoice .


Čítajte viac...